Bokföring ger kontroll över ekonomin

Har man ett företag är det viktigt att sköta bokföringen korrekt för att få kontroll över ekonomin. Alla näringsidkare är skyldiga att bokföra, och många tycker det är enklast att ta hjälp av bokföringsfirmor för att helt kunna ägna sig åt företagets kärnverksamhet. Bokföring innebär att anteckna och redovisa alla affärshändelser, det vill säga ekonomiska transaktioner som in- och utbetalningar och förändringar av fordringar och skulder. Dessa verifieras genom exempelvis kvitton och fakturor.

Bokföring i enlighet med bokföringslagen
Hur bokföringen ska skötas regleras i bokföringslagen. Den visar hur man ska registrera affärshändelserna i en grundbok och huvudbok. I grundboken ordnas de i kronologisk ordning och i huvudboken i kontonummerordning. Man kan bokföra enligt fakturametoden eller kontometoden. Fakturametoden innebär att man först bokför kund- och leverantörsfakturorna och sedan själva betalningen. Med kontometoden bokför man in- och utbetalningarna först när de sker. Dubbel bokföring betyder att man bokför på två konton, ett för debet och ett för kredit.

Anlita proffs för bokföringen
Det är tryggt att anlita en bokföringsfirma som är proffs på bokföring och där personalen kontinuerligt får utbildning i alla nya regler. Vill man ha hjälp med bokföring Bålsta finns det kunniga och effektiva firmor. De erbjuder alla slags tjänster som hör till ekonomin, som bokföring, bokslut, momsredovisning, skattedeklaration, inkomstdeklaration, lönehantering och rådgivning. Detta är en mycket viktig och bra hjälp för att företaget ska bli framgångsrikt.